Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Politik / Revisorerna

Revisorerna

Bild: kommunens revisorerna inklusive de sakkunninga biträderna Lena Brönnert och Johannes Karlsson från EY.

Kommunens revisorer är förtroendevalda och väljs av kommunfullmäktige.
De får hjälp i sin granskning av externa sakkunniga. Revisorernas granskning omfattar all kommunal verksamhet och tyngdpunkten ligger på förvaltningsrevision, det vill säga verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet.
 
Revisorerna är:

Jan-Olof Andersson (S)
jan-olof.andersson@valdemarsvik.se

Birgitta Risberg (LpO)
072-726 21 23
birgitta.risberg@valdemarsvik.se

Rune Hallgren (C), ordförande
073-958 46 68
rune.hallgren@valdemarsvik.se

Lena Nilsson (S)
070-792 83 85
lena.nilsson@valdemarsvik.se

Paul Brönner (L)

Sidan uppdaterad den 12 december 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: