Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Politik / Revisorerna

Revisorerna

 

Kommunens revisorer är förtroendevalda och väljs av kommunfullmäktige.
De får hjälp i sin granskning av externa sakkunniga. Revisorernas granskning omfattar all kommunal verksamhet och tyngdpunkten ligger på förvaltningsrevision, det vill säga verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet.
 
Revisorerna är:

Ulf Larsson (M), ordförande
ulf.larsson@valdemarsvik.se

Birgitta Risberg (LpO)
072-726 21 23
birgitta.risberg@valdemarsvik.se

Rune Hallgren (C)
073-958 46 68
rune.hallgren@valdemarsvik.se

Gun-Britt Skill (S)

Jim Andersson (SD)
jim.andersson@valdemarsvik.se

Sidan uppdaterad den 3 januari 2019 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: