Kommun och politik

Inom en kommun finns två huvudsakliga ben, politiken samt förvaltningen. Vart fjärde år väljs personer att företräda ett större antal personer i beslutade församlingar, dessa kallas politiker.

Politikerna bestämmer vad som ska göras

Politikerna anger främst vad som ska göras och förvaltningen genomför politikers beslut. Inom förvaltningen finns anställda personer som genomför politiska beslut, alltså indirekt medborgarens beslut. De anställda kan arbeta i kommunhuset men även vara anställda i verksamheterna på skolor, inom äldreomsorg och så vidare.

Här finns information om bland annat Valdemarsviks kommuns organisation, allmänna handlingar, ekonomi, folkhälsoarbetet samt politik.

Kommunens uppdrag

Kommunen ger dig sådant som finns där du bor. De ser till att det finns förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg.

Människorna som bor nära verksamheten och betalar för servicen väljer sina företrädare (politiker). Därför är det viktigt för demokratin att kommunerna i Sverige får bestämma över sig själva.

Kommunerna måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. De ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst.
Kommunen ska ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder. De ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sin sopor.

Kommunen har räddningstjänsten, ser till att det finns vatten och avlopp och bibliotek. Tillsammans med regionerna sköter kommunen kollektivtrafiken.