Medborgarundersökning

Statistiska Centralbyrån, SCB, har genomfört två medborgarundersökning i Valdemarsviks kommun. En undersökning genomfördes under våren 2014 och ytterligare en under våren 2016.

Genomförda medborgarundersökningar