Kommunens anslagstavla

Här hittar du den digitala versionen av kommunens officiella anslagstavla.
Här publiceras aktuella tillkännagivanden och kungörelser. Här finns även kallelser med beslutsunderlag.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande/kallelse av kommunfullmäktiges sammanträde 2023-06-07

Tillkännagivande/kallelser – övriga sammanträden med beslutsunderlag

Kallelse till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2023-06-13
Kallelse till kommunstyrelsen 2023-06-12

Övriga kungörelser