Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är utan religiösa inslag. Vigseln utförs av en vigselförrättare i kommunhuset Strömsvik, men kan även ordnas på annan plats om så önskas. Valdemarsviks kommun har två officiella vigselförrättare som är utsedda av länsstyrelsen.

Inför vigseln – viktigt att veta

När ni har bestämt er för att gifta er, måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket, se länk till höger.

 • Ansök i god tid före er vigsel på grund av handläggningstider.
 • Finns det ej några hinder för att ingå äktenskap sänder Skatteverket ett hindersprövningsintyg samt ett vigselintyg till er som ni sedan skickar in till kommunens Vigselförrättare eller via  Medborgarservice, se adress till höger.
 • Intygen ska vara hos oss i god tid före vigseln, skickas i original.
 • Observera att intygen bara gäller under 4 månader.

För att boka vigsel ta kontakt med önskad vigselförrättare via mail och ange:

 • datum
 • tid
 • plats för vigseln
 • kontaktuppgifter

Vigselförrättaren tar sedan kontakt med er och gör upp om detaljerna.

Kostnad

 • Vigseln är avgiftsfri.
 • Är vigseln ej i kommunhuset har vigselförrättaren rätt att begära ersättning för resekostnader. Detta bekostas av paret efter överenskommelse med vigselförrättaren.
 • Vid vigseln behöver ni ha två vittnen. Ni väljer själva vilka personer som ska vara era vittnen och ni ansvarar för att de finns på plats vid vigseln.
 • Meddela namn och personnummer på era vittnen i förväg.
 • Har ni inte möjlighet till egna vittnen kan kommunen vara behjälplig med vittnen om vigseln hålls i kommunhuset helgfri vardag klockan 8-16.

Paret och vittnena ska kunna legitimera sig för vigselförrättaren vid vigseln.

 • Vigselförrättaren överlämnar ett vigselbevis till paret, detta saknar juridisk betydelse och är mer ett personligt minne.
 • Vi underrättar Skatteverket om att vigseln har ägt rum, inom några veckor finns vigseln registrerad i folkbokföringen.

Det är vanligt att en av makarna eller båda byter efternamn i samband med vigseln. Ni ansöker om namnbyte antingen före eller efter vigseln. Blankett för ansökan om namnbyte finns på Skatteverkets webbplats.

Görs namnbyte före vigseln, men efter ansökan om hindersprövning, är namnet på hindersprövningen inte samma som det nya namnet. Då måste du skicka ett registerutdrag eller ett personbevis för vigsel från Skatteverket till oss.