Politik

Här finns information som rör demokrati och politik.  Du kan som medborgare på olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med, vad kommunfullmäktige, nämnder och utskott bestämmer. Du kan även ta del av revisorernas granskningsrapporter och titta på webbsändningar från kommunfullmäktige, antingen via direktsändning eller när det passar dig.

Under Protokoll finns även justerade protokoll publicerade och handlingar till sammanträden finns under Kommunens anslagstavla.

Den politiska organisationen och förtroendevalda finns under Så styrs Valdemarsviks kommun.