Försäkringsfrågor

Ekonomienheten handlägger försäkringsärenden som omfattas av Valdemarsviks kommuns ansvarsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Valdemarsviks kommuns verksamhetsområde.

Ansvarsförsäkring

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Försäkringsnummer: 180101-DP0563

Olycksfallsförsäkring

Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Östgöta. Försäkringsbeskedet med information om vad som omfattas och hur du går tillväga vid skada finner du till höger i menyn.