Upphandlingar

Vi har tillsammans med flera andra mindre kommuner i länet avtal med Upphandlingscenter som är en del av Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen.

Upphandlingscenter hanterar de flesta av våra upphandlingar, men vi genomför även en del egna upphandlingar och deltar i vissa av Kammarkollegiets upphandlingar.

Vid upphandlingar samarbetar vi med Skatteverket i Linköping. Samarbetet innebär att Skatteverket, inför upphandling och under avtalstidens gång, lämnar information till Valdemarsvik kommun om inkommande underentreprenörers/leverantörers skattestatus. Detta gäller underentreprenörer/leverantörer i alla led.