Synpunkter och felanmälan

Har du synpunkter på våra verksamheter och/eller idéer om förbättringar. Just din synpunkt kan leda till att vi får möjlighet att göra förbättringar i vår service.

Felanmälan sker under kontorstid till växeln eller via vår e-tjänst. Felanmälan kan avse många saker men de vanligast förekommande ärendena avser driftstörning/driftstörningar avseende vatten- och avloppsledningar, gator, belysning och parker.

Vid fel på kommunens vatten och avloppsledningar, vattenläcka/vattenläckor, kan anmälan under kontorstid göras via Medborgarservice på telefon 0123-191 00. Efter kontorstid kan anmälan göras till SOS Alarm på telefonnummer 011-14 96 40.

Du kan skicka in synpunkter eller felanmälan genom vår e-tjänst.