Personuppgiftshantering

För Valdemarsviks kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

De uppgifter som du lämnar kommer Valdemarsviks kommun att registreras. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna sparas så länge de behövs enligt kommunens dokumenthanteringsplaner och hanteras endast för att fullgöra det ändamål till varför de inkommit till kommunen. Om du är missnöjd med hur Valdemarsviks kommun behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen, se deras hemsida www.imy.se.

På dessa sidor finner du vägledning i de olika delarna i Valdemarsviks kommuns hantering utav personuppgifter som dataskyddsombud, kommunens olika personuppgiftsansvariga samt vilka rättigheter du har som registrerad. Det finns även en sida som innehåller vanliga frågor och svar.

Under rubriken Dina rättigheter finns instruktioner om hur du åberopar dina rättigheter mot den personuppgiftsansvarige.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Gå direkt till…