Tillgänglighet på www.valdemarsvik.se

Valdemarsviks kommun vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida www.valdemarsvik.se. Vi vet att det finns vissa tillgänglighetsproblem med webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur www.valdemarsvik.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.valdemarsvik.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post eller telefon så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

WCAG 2.4.6 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
Rubriker med fler än 10 ord kan förekomma på webbplatsen, eller i de dokument som finns tillgängliga där.

WCAG 2.4.2 Skriv beskrivande sidtitlar
För korta, eller otydliga sidtitlar kan förekomma på webbplatsen. Sidtitlar kan också saknas helt. Åtgärder pågår löpande.

WCAG 2.4.4 Skriv tydliga länkar
Länktexter liksom ”klicka här” kan förekomma på webbplatsen.

Oskäligt betungande anpassning

Valdemarsviks kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

WCAG 1.2.1 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
Textning av livesändning från Kommunfullmäktige kan inte ske i nuvarande tekniska lösning. En ny plattform medför investerings- och driftskostnader som inte är möjliga under rådande ekonomiska situation.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.valdemarsvik.se utifrån rekommendationer på DIGG:s webbplats. Vi har dessutom genomfört tester via flera automatiska testverktyg via webbriktlinjer.se.

Stort genomlysningsarbete slutfört i december 2021

Under hösten 2021 genomfördes en översyn av DIGG som resulterade i en rapport med brister att åtgärda. Arbetet med att åtgärda problemen inleddes i oktober 2021 och slutfördes under december 2021. Ytterligare justeringar och anpassningar gällande tydlighet i struktur och navigering gjordes i januari 2022, då hela webbplatsen strukturerades om. Nylansering skedde den 20 januari 2022.

Senaste bedömningen av webbplatsen gjordes den 21 januari 2022.