Barn och utbildning

Vårt mål är att verka för att alla barn och elever ska nå läroplanens mål och därmed få goda förutsättningar i livet.

För att nå vår vision av att vara en plats där alla kan utvecklas och trivas, är trygga lärmiljöer för barn och elever viktigt. I det systematiska kvalitetsarbetet har vi ett pågående utvecklingsarbete med de områden där vi behöver bli ännu bättre.

Genom samverkan når vi längre

För att lyckas med vårt mål har vår kommun utvecklat nära kontakt, samarbete och samverkan med andra. Tillsammans med andra kommuner runt om i länet, Region Östergötland och Arbetsförmedlingen arbetar vi för att kunna ge en så bra service till alla kommuninvånare som möjligt. Ett exempel är det samverkansavtal inom gymnasieutbildningen som gör att kan vi erbjuda ett större utbud av utbildningar för ungdomar.