Barn och utbildning

Välkommen till Barn och Utbildning!

Vårt uppdrag är tydligt – vi arbetar för att alla barn och elever ska nå läroplanens mål och därmed få de bästa förutsättningarna i livet. Vi tror på en framtid där varje individ har möjlighet att blomstra och nå sin fulla potential.

För att skapa en miljö där barn och elever kan utvecklas och trivas, sätter vi trygga lärmiljöer i fokus. Genom ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete strävar vi alltid efter att förbättra oss och möta de behov som uppstår.

En av våra framgångsnycklar är samverkan. Vi har etablerat nära samarbete med andra kommuner, Region Östergötland och Arbetsförmedlingen. Genom denna samverkan kan vi erbjuda ett brett utbud av utbildningar för ungdomar och säkerställa en så bra service som möjligt för alla våra kommuninvånare.

Vi är stolta över vårt uppdrag och ser fram emot att fortsätta bidra till samhällets utveckling. Tillsammans strävar vi mot vår vision om en inkluderande och kreativ utbildningsmiljö där varje individ ges möjlighet att blomstra och forma sin framtid.

Välkommen att vara en del av vår gemenskap för en ljusare framtid!