Information till leverantörer

Fakturor till Valdemarsviks kommun kan med fördel skickas via e-faktura (EDI).

E-faktura

Ansluten till distributionstjänst: Swedbank, SWEDSESS
E-adress via Peppolnätverket 0007: 2120000431

Faktura adress

Denna adress används för traditionella pappersfakturor

Valdemarsviks kommun
Ref: VV-minst två siffror
C/O S4F Progress AB
Box 398
737 26 FAGERSTA

Org.nr: 212000-0431

E-fakturaportal

Om leverantörens fakturahanteringssystem ej stödjer e-faktura så kan leverantörer gratis skicka e-fakturor (peppol) till Valdemarsviks kommun via vår e-fakturaportal.

https://info.qvalia.com/valdemarsvik

Obligatoriska uppgifter vid fakturering

l samband med våra inköp ska Valdemarsviks Kommun alltid stå överst på adressraden samt att en referenskod uppges. Valdemarsviks kommuns referenskod inleds med två versaler: VV. Därefter följer ett löpnummer, två till sex positioner långt, som är unikt för beställaren.
Exempel på en referenskod är VV120.

Beställarens namn och beställande enhet ska alltid anges i klartext på fakturan. Om fakturan är ofullständig eller felaktig, kommer den att returneras för rättelse enligt följebrev.

Om Ni saknar referenskod när ni fakturerar, vänligen kontakta kommunens beställare.

30 dagars betalningsvillkor

Generellt tillämpar Valdemarsviks kommun 30 dagars betalningstid till samtliga leverantörer. Vi accepterar inte expeditions- eller faktureringsavgifter. Ovanstående gäller om inte annat överenskommits i avtal med leverantören