Information till leverantörer

Fakturor till Valdemarsviks kommun ska skickas till nedanstående fakturaadress. Vi skannar leverantörsfakturorna centralt och skickar ut dem till enheten/beställaren elektroniskt.

Valdemarsviks kommun
Ref: VV-minst två siffror
C/O S4F Progress AB
Box 398
737 26 FAGERSTA

Org.nr: 212000-0431

Obligatoriska uppgifter vid fakturering

l samband med våra inköp ska Valdemarsviks Kommun alltid stå överst på adressraden samt att en referenskod uppges. Valdemarsviks kommuns referenskod inleds med två versaler: VV. Därefter följer ett löpnummer, två till sex positioner långt, som är unikt för beställaren.
Exempel på en referenskod är VV120.

Beställarens namn och beställande enhet ska alltid anges i klartext på fakturan. Om fakturan är ofullständig eller felaktig, kommer den att returneras för rättelse enligt följebrev.

Om Ni saknar referenskod när ni fakturerar, vänligen kontakta kommunens beställare.

E-faktura

Från 1a april 2019 ska ni som är leverantör till oss skicka era fakturor till oss som elektroniska fakturor.  Läs mer om lagkravet här.

E-fakturaportal

Här kan leverantörer gratis skicka e-fakturor (peppol) till Valdemarsviks kommun

https://info.qvalia.com/valdemarsvik

30 dagars betalningsvillkor

Generellt tillämpar Valdemarsviks kommun 30 dagars betalningstid till samtliga leverantörer. Vi accepterar inte expeditions- eller faktureringsavgifter. Ovanstående gäller om inte annat överenskommits i avtal med leverantören