Förvaltningsorganisation

Kommunstyrelsen utser en kommundirektör som ansvarar för hela tjänstemannaorganisationen. Under kommundirektören finns dennes stab samt tre sektorer/avdelningar:

  • Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad
  • Sektor Stöd och Omsorg
  • Avdelning Service och Samhällsbyggnad

Inom sektorerna finns en ansvarig sektorchef.

Kommundirektören är ansvarig chef för verksamheterna under avdelning Service och Samhällsbyggnad.