Arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och fattar beslut enligt delegation från kommunstyrelsen.

Utskottet ska på uppdrag av kommunstyrelsen inom sitt verksamhetsområde bevaka och genomföra kommunens mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, samt ta de initiativ till förändringar som utskottet finner önskvärt och nödvändigt.

Arbetsutskottet har följande övergripande ansvarsområden:

 • Förvaltningsfrågor kring ledning och styrning, ekonomi, personal och administration
 • Kommunala fastigheter
 • Upphandling
 • Trafik och vägar
 • Planfrågor
 • Naturvård och markanvändning
 • Näringsliv och sysselsättning
 • Kultur och fritidsverksamhet
 • Krisberedskap
 • Övriga frågor som inte naturligt tillhör något annat utskott

Utskottet har 5 ledamöter och 5 ersättare vilka är utsedda av kommunstyrelsen.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Här finns en lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2018-2022.

Om du vill skicka e-post till kommunens politiker skriver du förnamn.efternamn@valdemarsvik.se.

Ledamöter

 1. Lars Beckman (S), ordförande
 2. Jenny Elander Ek (C), vice ordförande
 3. Nhela Ali (S)
 4. Per Hollertz (M)
 5. Göran Hargestam (SD)

Ersättare

 1. Ulla Wallering Fall (S)
 2. Ted Starkås (S)
 3. Anders Carlsson (C)
 4. Carina Thuresson (M)
 5. Hans Andersson (M)