Kommunalråd

Kommunalråd är en titel på en person som tjänstgör heltid eller en betydande del av deltid med politik i kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att fördela uppdragen på flera personer.

Valdemarsviks kommun har tre kommunalråd som företräder majoriteten och ett kommunalråd som företräder den politiska oppositionen (oppositionsråd).

Per Hollertz (M)- kommunalråd

 • Kommunfullmäktige, ledamot och gruppledare
 • Kommunstyrelsen, ordförande
 • Krisledningsnämnden, ordförande
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande
 • Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott, vice ordförande

Per Hanö (SD) – kommunalråd

 • Kommunfullmäktige, ledamot och gruppledare
 • Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande
 • Krisledningsnämnden, 1:e vice ordförande
 • Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott, ordförande
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott, vice ordförande

Stefan Kemle (LPo) – kommunalråd

 • Kommunfullmäktige, ledamot och gruppledare
 • Kommunstyrelsen, ledamot
 • Krisledningsnämnden, ledamot
 • Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott, ordförande
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot

Lars Beckman (S) – oppositionsråd

 • Kommunfullmäktige, ledamot och gruppledare
 • Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande
 • Krisledningsnämnden, 2:e vice ordförande
 • Överförmyndare
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot