Kommunalråd

Kommunalråd är en titel på en person som arbetar heltid eller deltid med politik i kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att fördela uppdragen på flera personer.

Valdemarsviks kommun har tre kommunalråd som företräder majoriteten och ett kommunalråd som företräder den politiska oppositionen (oppositionsråd).

Lars Beckman (S)- kommunalråd

 • Kommunfullmäktige, ledamot & gruppledare
 • Kommunstyrelsen, ordförande
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande
 • Krisledningsnämnden, ordförande
 • Valdemarsviks etablerings AB, ordförande
 • Centrumhuset i Valdemarsvik AB, ordförande

Nhela Ali (S) – kommunalråd

 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Kommunstyrelsen, ledamot
 • Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott, ordförande
 • De kommunala pensionärs- och handikapprådet, ordförande

Jenny Elander Ek (C) – kommunalråd

 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande
 • Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott, ordförande
 • Valdemarsviks etablerings AB, ledamot
 • Centrumhuset i Valdemarsvik AB, ledamot

Per Hollertz (M)- oppositionsråd

 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Kommunfullmäktiges valberedning, vice ordförande
 • Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot
 • Valdemarsviks etablerings AB, ledamot
 • Centrumhuset i Valdemarsvik AB, ledamot