Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Kommunfullmäktige har valt en demokratiberedning som är ansvarig för utvecklingen av den lokala demokratin. Beredningen är parlamentariskt tillsatt med representanter från varje parti i kommunfullmäktige.

Ordförande och ledamöter

  • Per Hollertz (M), ordförande
  • Leif Jonsson (KD), ledamot
  • Hans A Andersson (LpO), ledamot
  • Eva Larsson (SD), ledamot
  • Olle Wester (V), ledamot
  • Jan Karlsson (S), ledamot
  • Marie Lindh Eriksson (C), ledamot
  • Bertil Eklund (NB), ledamot