Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Kommunfullmäktige har valt en demokratiberedning som är ansvarig för utvecklingen av den lokala demokratin. Beredningen är parlamentariskt tillsatt med representanter från varje parti i kommunfullmäktige.

Ordförande och ledamöter

  • Mathias Knutsson (-), ordförande
  • VAKANT (M), ledamot
  • Kurt Olsson (SD), ledamot
  • Elisabeth Evertsson (KD), ledamot
  • Magnus Loftén (S), ledamot
  • Marie Lindh Eriksson (C), ledamot
  • Jörgen Malmström (V), ledamot