Motioner

Ledamöter i kommunfullmäktige kan väcka ärenden genom att lämna in motioner till fullmäktige.

Motionerna lämnas in skriftligen till kommunfullmäktige  av ledamöter. När motionerna har lämnats in ska de beredas av tjänstepersoner i kommunens förvaltning. Motionerna bör vara beredda så att beslut kan fattas inom ett år från det tillfälle motionerna lämnades in.

Här nedan ser du vilka motioner som lämnats in och som inte redan tagits upp till behandling. Du ser också vilka som har lämnat in motionen. För att se motionen i sin helhet, tryck på motionens titel så öppnas den som PDF-fil.

Aktuella motioner

Motion - Familjecentral eller familjecentralliknande verksamhet (pdf, 739,82 KB)

2024-02-12 Rosa Jonsson (C), Anders Carlsson (C), Jenny Elander Ek (C), Göran Karlsson (C)

Motion - Utred försök med senarelagd skolstart (pdf, 577,46 KB)

2024-02-12 Rosa Jonsson (C), Anders Carlsson (C), Jenny Elander Ek (C)

Motion - Kommunalt naturreservat (pdf, 1,28 MB)

2024-02-12 Jonas Andersson (V)

Motion - Valdemarsvik, Östergötlands bästa skolkommun 2030 (pdf, 13,66 MB)

2023-12-11 Mathias Knutsson (-), Ulf Larsson (-), Per-Ola Birgersson (-)

Motion - inför utmaningsrätt av kommunal verksamhet (pdf, 1,07 MB)

2023-12-11 Mathias Knutsson (-), Ulf Larsson (-), Per-Ola Birgersson (-)

Motion - Förskottera förbifart Söderköping (pdf, 1 020,85 KB)

2023-12-11 Mathias Knutsson (-), Ulf Larsson (-), Per-Ola Birgersson (-)

Motion - Optimera upphandling av fordon (pdf, 602,91 KB)

2023-09-25 Jonas Andersson (V)

Motion - Skolfrukost (pdf, 600,29 KB)

2023-09-25 Jonas Andersson (V)

Motion - Utred de tre husen (pdf, 751,63 KB)

2023-06-07 Jonas Andersson (V), Charlotta Franzén (V)

Motion - Soffor som kan rädda liv (pdf, 778,13 KB)

2023-04-11 Marie Lindh Eriksson (C), Jenny Elander Ek (C), Anders Carlsson (C), Göran Karlsson (C)

Motion - Utred möjligheterna med en förskole/fritidsbuss (pdf, 575,77 KB)

2023-04-11 Jonas Andersson (V)

Motion - Solceller på kommunala fastigheter (pdf, 580,16 KB)

2023-02-06 Jenny Elander Ek (C), Marie Lindh Eriksson (C), Anders Carlsson (C), Göran Karlsson (C)

Motion - Ge kommunens vårdpersonal bättre arbetsvillkor (pdf, 698,28 KB)

2022-08-29 Marianne Svensson (KD)

Motion - Gör det attraktivt att arbeta som undersköterska i Valdemarsvik (pdf, 566,40 KB)

2022-06-07 Marianne Svensson (KD)

Motion - Europaväg 22 ett skyltfönster för Valdemarsviks kommun (pdf, 832,90 KB)

2022-05-02 Per Hollertz (M)

Motion - Kommunal plan för bostadsförsörjning (pdf, 95,99 KB)

2022-04-04 Jonas Andersson (V)

Motion - Förbättra samarbetet mellan kommunen och näringslivet (pdf, 5,55 MB)

2022-02-07 Anna Nilsson (M)

Motion - Kommunal strategi - infrastruktur (pdf, 525,28 KB)

2021-11-29 Jonas Andersson (V), Olle Wester (V)

Motion - Sophämtning utmed enskilda vägar (pdf, 199,67 KB)

2020-10-26 Anders Bockgård (LPo), Hans A Andersson (LPo)

Motion - Anpassa öppettiderna efter medborgarnas önskemål på återvinningsstationen (pdf, 244,47 KB)

2020-10-26 Carina Thuresson (M), Anders Sjölander (M), Yvonne Janhäger (M), Per Hollertz (M)

Motion - En landsbygdskommun måste ha en fungerande sophämtning i hela kommunen (pdf, 335,71 KB)

2020-10-26 Anna Nilsson (M)