Motioner

Ledamöter i kommunfullmäktige kan väcka ärenden genom att lämna in motioner till fullmäktige.

Motionerna lämnas in skriftligen till kommunfullmäktige  av ledamöter. När motionerna har lämnats in ska de beredas av tjänstepersoner i kommunens förvaltning. Motionerna bör vara beredda så att beslut kan fattas inom ett år från det tillfälle motionerna lämnades in.

Här nedan ser du vilka motioner som lämnats in och som inte redan tagits upp till behandling. Du ser också vilka som har lämnat in motionen. För att se motionen i sin helhet, tryck på motionens titel så öppnas den som PDF-fil.

Aktuella motioner

Motion - Europaväg 22 ett skyltfönster för Valdemarsviks kommun (pdf, 832,90 KB)

2022-05-02 Per Hollertz (M)

Motion - Kommunen bör ha fritidsbank (pdf, 995,12 KB)

2022-05-02 Marianne Svensson (KD)

Motion - Fritidsbibliotek (pdf, 510,71 KB)

2022-05-02 Jonas Andersson (V)

Motion - Utveckla Valdemarsviksförslaget (pdf, 603,16 KB)

2022-05-02 Carina Thuresson (M)

Motion - Engagera våra ungdomar och vår personal i klimatarbetet! (pdf, 740,32 KB)

2022-05-02 Anna Nilsson (M)

Motion - Avgiftsfri sommarbiljett ungdom (pdf, 119,00 KB)

2022-04-04 Jonas Andersson (V)

Motion - Digitalt synpunktssystem på hemsidan - version 2 (pdf, 1,17 MB)

2022-04-04 Carina Thuresson (M)

Motion - En starkare demokratisk process vid återremiss (pdf, 644,53 KB)

2022-04-04 Jonas Andersson (V)

Motion - Kommunal plan för bostadsförsörjning (pdf, 95,99 KB)

2022-04-04 Jonas Andersson (V)

Motion - Tillgänglighetsanpassa Folkets Hus - kommunfullmäktigesalen (pdf, 829,26 KB)

2022-04-04 Carina Thuresson (M)

Motion - Tillgänglighet till Funkishuset (pdf, 386,66 KB)

2022-02-07 Carina Thuresson (M)

Motion - Förbättra samarbetet mellan kommunen och näringslivet (pdf, 1,25 MB)

2022-02-07 Anna Nilsson (M)

Motion - Digitalt synpunktssystem på hemsidan (pdf, 427,19 KB)

2022-02-07 Carina Thuresson (M)

Motion - Enkät om Sveriges kommuners miljöarbete (pdf, 820,56 KB)

2021-11-29 Carina Thuresson (M)

Motion - Förebyggande åtgärder mot översvämningar i Valdemarsviks tätort (pdf, 596,44 KB)

2021-11-29 Anders Bockgård (LpO)

Motion - Kommunal strategi - infrastruktur (pdf, 525,28 KB)

2021-11-29 Jonas Andersson (V), Olle Wester (V)

Motion - Tillsattande av ett granskande råd och en ny bredare styrelse i CVAB (pdf, 718,38 KB)

2021-10-25 Anders Bockgård (LpO)

Motion - Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonalen (pdf, 220,02 KB)

2021-06-28 Jonas Andersson (V)

Motion - Utredning av skolresor och färdtjänst (pdf, 246,25 KB)

2021-05-03 Jonas Andersson (V), Olle Wester (V)

Motion - Skapa en återbrukscentral och riktlinjer för möbelåtervinning och möbelinköp (pdf, 190,90 KB)

2021-04-08 Anna Nilsson (M)

Motion - Anpassa öppettiderna efter medborgarnas önskemål på återvinningsstationen (pdf, 244,47 KB)

2020-10-26 Carina Thuresson (M), Anders Sjölander (M), Yvonne Janhäger (M), Per Hollertz (M)

Motion - En landsbygdskommun måste ha en fungerande sophämtning i hela kommunen (pdf, 335,71 KB)

2020-10-26 Anna Nilsson (M)

Motion - Sophämtning utmed enskilda vägar (pdf, 199,67 KB)

2020-10-26 Anders Bockgård (LPo), Hans A Andersson (LPo)

Motion - Kartläggning av kommunens LSS verksamhet (pdf, 179,84 KB)

2020-01-27 Jonas Andersson (V), Olle Wester (V)