Motioner

Ledamöter i kommunfullmäktige kan väcka ärenden genom att lämna in motioner till fullmäktige.

Motionerna lämnas in skriftligen till kommunfullmäktige  av ledamöter. När motionerna har lämnats in ska de beredas av tjänstepersoner i kommunens förvaltning. Motionerna bör vara beredda så att beslut kan fattas inom ett år från det tillfälle motionerna lämnades in.

Här nedan ser du vilka motioner som lämnats in och som inte redan tagits upp till behandling. Du ser också vilka som har lämnat in motionen. För att se motionen i sin helhet, tryck på motionens titel så öppnas den som PDF-fil.

Aktuella motioner

Motion - Soffor som kan rädda liv (pdf, 778,13 KB)

2023-04-11 Marie Lindh Eriksson (C), Jenny Elander Ek (C), Anders Carlsson (C), Göran Karlsson (C)

Motion - Konkurrensutsättning av Ringgården (pdf, 2,12 MB)

2023-04-11 Lars Beckman (S), Nhela Ali (S)

Motion - Utred möjligheterna med en förskole/fritidsbuss (pdf, 575,77 KB)

2023-04-11 Jonas Andersson (V)

Motion - Avgiftsfri sommarbiljett för ungdom (pdf, 530,59 KB)

2023-04-11 Lars Beckman (S), Malin Stenberg (S)

Motion - Avgiftsfri sommarbiljett - ungdom (pdf, 516,87 KB)

2023-04-11 Jonas Andersson (V)

Motion - Solceller på kommunala fastigheter (pdf, 580,16 KB)

2023-02-06 Jenny Elander Ek (C), Marie Lindh Eriksson (C), Anders Carlsson (C), Göran Karlsson (C)

Motion - Ge kommunens vårdpersonal bättre arbetsvillkor (pdf, 698,28 KB)

2022-08-29 Marianne Svensson (KD)

Motion - En badbrygga i centrala Valdemarsvik (pdf, 632,73 KB)

2022-06-07 Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Carina Thuresson (M), Anders Sjölander (M), Yvonne Janhäger (M), Hans Andersson (M), Bernt Janhäger (M)

Motion - Gör det attraktivt att arbeta som undersköterska i Valdemarsvik (pdf, 566,40 KB)

2022-06-07 Marianne Svensson (KD)

Motion - Information om Europaväg 22 - Ny förbifart på hemsidan (pdf, 688,09 KB)

2022-06-07 Carina Thuresson (M)

Motion - Europaväg 22 ett skyltfönster för Valdemarsviks kommun (pdf, 832,90 KB)

2022-05-02 Per Hollertz (M)

Motion - Kommunal plan för bostadsförsörjning (pdf, 95,99 KB)

2022-04-04 Jonas Andersson (V)

Motion - Tillgänglighetsanpassa Folkets Hus - kommunfullmäktigesalen (pdf, 829,26 KB)

2022-04-04 Carina Thuresson (M)

Motion - Enkät om Sveriges kommuners miljöarbete (pdf, 820,56 KB)

2021-11-29 Carina Thuresson (M)

Motion - Förebyggande åtgärder mot översvämningar i Valdemarsviks tätort (pdf, 596,44 KB)

2021-11-29 Anders Bockgård (LpO)

Motion - Kommunal strategi - infrastruktur (pdf, 525,28 KB)

2021-11-29 Jonas Andersson (V), Olle Wester (V)

Motion - Anpassa öppettiderna efter medborgarnas önskemål på återvinningsstationen (pdf, 244,47 KB)

2020-10-26 Carina Thuresson (M), Anders Sjölander (M), Yvonne Janhäger (M), Per Hollertz (M)

Motion - En landsbygdskommun måste ha en fungerande sophämtning i hela kommunen (pdf, 335,71 KB)

2020-10-26 Anna Nilsson (M)