Sammanträdestider

Nedan finns ordinarie sammanträdestider 2024 samlade för:

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Kommunstyrelsens utskott
  • Miljö- och byggnämnden
  • Sociala myndighetsnämnden
  • Demokratiberedningen
  • Kommunala tillgänglighetsrådet

Extra sammanträden kan komma till under året på grund av att beslut måste tas i ett brådskande ärende. De redovisas inte i tabellerna här nedanför. Om det blir ett extra sammanträde publiceras det en kallelse. Tiden för när ett sammanträde börjar kan också ändras. Om det blir förändringar gäller den tid som anges i kallelsen till mötet.