Protokoll

Protokollen från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott finner du på de underliggande sidorna. Protokollet publiceras när det har justerats och finns i menyn under respektive instans.

Söker du protokoll från längre tid tillbaka kontaktar du sekreteraren som hjälper dig. Sekreterare nås via växelnumret.

Protokoll från miljö- och byggnämndens samt sociala myndighetsnämndens sammanträden publiceras inte på hemsidan på grund av den mängd personuppgifter och sekretess protokollen innehåller.