Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden har till uppgift att fatta beslut i bland annat ärenden enligt plan- och bygglagen och inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden beslut avser till största del myndighetsutövning mot enskild.

Miljö- och byggnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare vilka är utsedda av kommunfullmäktige.

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträden publiceras inte på hemsidan. Kontakta sekreterare för att ta del av protokollet.

Ledamöter och ersättare i miljö- och byggnämnden

Nedan finner du en lista på ledamöter och ersättare i miljö- och byggnämnden.

Om du vill skicka e-post till kommunens politiker skriver du fornamn.efternamn@valdemarsvik.se.

Ledamöter

 1. Anders Jonsson (M), ordförande
 2. Johan Gustafsson (M)
 3. Marcus Thörnborg (SD), 1:e vice ordförande
 4. Per-Ola Birgersson (LPo)
 5. Örjan Carlsson (S), 2:e vice ordförande
 6. Erik Lundberg (S)
 7. Marie Lindh Eriksson (C)

Ersättare

 1. Martin Jemsö (M)
 2. Tommy Eriksson (M)
 3. Jörgen Karlsson (SD)
 4. Mats Fredriksson (LPo)
 5. Majlis Paakkari (S)
 6. Jonathan Ukne (S)
 7. Charlotta Franzén (V)