Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden har till uppgift att fatta beslut i bland annat ärenden enligt plan- och bygglagen och inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden beslut avser till största del myndighetsutövning mot enskild.

Miljö- och byggnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare vilka är utsedda av kommunfullmäktige.

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträden publiceras inte på hemsidan. Kontakta sekreterare för att ta del av protokollet.

Ledamöter och ersättare i miljö- och byggnämnden

Nedan finner du en lista på ledamöter och ersättare i miljö- och byggnämnden för mandatperioden 2018-2022.

Om du vill skicka e-post till kommunens politiker skriver du förnamn.efternamn@valdemarsvik.se.

Ledamöter

 1. Göran Karlsson (C), ordförande
 2. Örjan Carlsson (S), 1:e vice ordförande
 3. Anders Jonsson (M), 2:e vice ordförande
 4. Carola Andersson (C)
 5. Mikael Jonsson (S)
 6. Jeanette Nordgren (M)
 7. Per Hanö (SD)

Ersättare

 1. Bertil Nilsson (C)
 2. Majlis Paakkari (S)
 3. Erik Lundberg (S)
 4. Olle Wester (V)
 5. Johan Gustavsson (M)
 6. Hans A Andersson (LpO)
 7. Ola Karlsson (SD)