Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och verkställer kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag och förordningar samt bestämmelser som finns i reglementet.

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för verksamheten och fattar beslut om delegationsordningar till förvaltningens sektorer.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare vilka är utsedda av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Nedan finner du en lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022.

Om du vill skicka e-post till kommunens politiker skriver du förnamn.efternamn@valdemarsvik.se.

Ledamöter

 1. Lars Beckman (S), ordförande
 2. Jenny Elander Ek (C), 1:e vice ordförande
 3. Per Hollertz (M), 2:e vice ordförande
 4. Nhela Ali (S)
 5. Ulla Wallering Fall (S)
 6. Ted Starkås (S)
 7. Anders Carlsson (C)
 8. Torvald Karlsson (C)
 9. Anna Nilsson (M)
 10. Anders Sjölander (M)
 11. Stefan Kemle (LpO)
 12. Göran Hargestam (SD)
 13. Sten Bäck (SD)

Ersättare

 1. Malin Andersson (S)
 2. Maud Carlsson (S)
 3. Jessica Ek (S)
 4. Malin Stenberg (S)
 5. Jesper Juhlin (C)
 6. Daniel Johnsson (C)
 7. Jonas Andersson (V)
 8. Carina Thuresson (M)
 9. Hans Andersson (M)
 10. Martin Jemsö (M)
 11. Marianne Svensson (KD)
 12. Kurt Olsson (SD)
 13. Georgios Kastanis (SD)