Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och verkställer kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag och förordningar samt bestämmelser som finns i reglementet.

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för verksamheten och fattar beslut om delegationsordningar till förvaltningens sektorer.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare vilka är utsedda av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Nedan finner du en lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Om du vill skicka e-post till kommunens politiker skriver du fornamn.efternamn@valdemarsvik.se.

Ledamöter

 1. Per Hollertz (M), ordförande
 2. Anders Sjölander (M)
 3. Per Hanö (SD), 1:e vice ordförande
 4. Kurt Olsson (SD)
 5. Stefan Kemle (LPo)
 6. Ulf Larsson (-)
 7. Annelie Noort (KD)
 8. Lars Beckman (S), 2:e vice ordförande
 9. Nhela Ali (S)
 10. Magnus Loftén (S)
 11. Mona Antoun (S)
 12. Jenny Elander Ek (C)
 13. Anders Carlsson (C)

Ersättare

 1. Mårten Holmqvist (M)
 2. Bernt Janhäger (M)
 3. Lars Cidh (SD)
 4. Vicky Söderlund (SD)
 5. Mats Fredriksson (LPo)
 6. Susanne Hamilton (LPo)
 7. Gunilla Jonsson (M)
 8. Linn Svensson (S)
 9. Susanne Nordlöf (S)
 10. Maud Carlsson (S)
 11. Ulla Wallering Fall (S)
 12. Jonas Andersson (V)
 13. Bo Franzén (V)