Krisberedskap

Här vill vi ge dig information om olika typer av kriser och hur vi agerar om en allvarlig händelse inträffar i Valdemarsviks kommun.

Informationen på dessa sidor beskriver vem som ansvarar för vad, vilket stöd som kommunen kan ge och hur du själv kan förbereda dig och ta ansvar för din egen säkerhet om något skulle hända.

Viktig information på startsidan

I händelse av en större olycka eller krissituation i Valdemarsviks kommun kommer all nödvändig information att presenteras på startsidan på Valdemarsviks kommuns webbplats.

Vid större händelser går ett VMA ut. VMA betyder Viktigt Meddelande till Allmänheten och mer om det kan du läsa här.

Samhällskriser

De flesta människor drabbas av kriser någon gång i livet. Det kan exempelvis handla om att förlora någon nära anhörig, att gå igenom en skilsmässa eller att drabbas av en svårare sjukdom. Det finns även kriser som drabbar många människor samtidigt och som kräver att samhället hjälper till på flera olika sätt. Dessa kriser brukar kallas för samhällskriser och det är sådana kriser som vi kommer informera om här. Exempel på samhällskriser är bränder, epidemier och utsläpp av farliga ämnen. På webbsidan ”Krisinformation.se” kan du läsa mer om kriser som drabbat Sverige sedan 1990 och framåt.