Valnämnden

Valnämnden sammanträder i samband med kommun-, landstings- och riksdagsval , vid val till Europaparlamentet samt vid folkomröstningar.

Valnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare vilka är utsedda av kommunfullmäktige.

Ledamöter

  1. Erik Lundberg (S) ordförande
  2. Anette Edström Karlsson (C), 1:e vice ordförande
  3. Bernt Janhäger (M), 2:e vice ordförande
  4. Gunilla Strid Beckman (S)
  5. Hans A Andersson (LpO)

Ersättare

  1. Lena Nilsson (S)
  2. Maud Carlsson (S)
  3. Ingergerd Fyhrman (C)
  4. Bo Svensson (KD)
  5. Eva Larsson (SD)