Valnämnden

Valnämnden sammanträder i samband med kommun-, landstings- och riksdagsval , vid val till Europaparlamentet samt vid folkomröstningar.

Valnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare vilka är utsedda av kommunfullmäktige.

Ledamöter

  1. Bernt Janhäger (M) ordförande
  2. Barbro Pettersson (LPo), 1:e vice ordförande
  3. Bo Svensson (KD)
  4. Erik Lundberg (S), 2:e vice ordförande
  5. Jesper Juhlin (C)

Ersättare

  1. Kurt Olsson (S)
  2. Mats Fredriksson (LPo)
  3. Carolina Hellman (KD)
  4. Maud Carlsson (S)
  5. Bo Franzén (V)