Barn- och utbildningsutskott

Barn- och utbildningsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och fattar beslut enligt delegation från kommunstyrelsen.

Utskottet ska på uppdrag av kommunstyrelsen inom sitt verksamhetsområde bevaka och genomföra kommunens mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, samt ta de initiativ till förändringar som utskottet finner önskvärt och nödvändigt.

Barn- och utbildningsutskottet har följande övergripande ansvarsområden:

 • Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg
 • Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna
 • Myndighetsuppgifter inom det offentliga skolväsendet, förskole- och fritidshemsverksamheten enligt skollagen
 • Fritids/ungdomsfrågor inkl simskola
 • Arbetsmarknadsfrågor inkl flyktingmottagning

Utskottet har 5 ledamöter och 5 ersättare vilka är utsedda av kommunstyrelsen.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott

Här finns en lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2018-2022.

Om du vill skicka e-post till kommunens politiker skriver du förnamn.efternamn@valdemarsvik.se.

Ledamöter

 1. Jenny Elander Ek (C), ordförande
 2. Lars Beckman (S), vice ordförande
 3. Maud Carlsson (S)
 4. Anders Sjölander (M)
 5. Hans Andersson (M)

Ersättare

 1. Jonas Andersson (V)
 2. Malin Andersson (S)
 3. Daniel Johnsson (C)
 4. Marianne Svensson (KD)
 5. Sten Bäck (SD)

Kontaktpolitiker