Barn- och utbildningsutskott

Barn- och utbildningsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och fattar beslut enligt delegation från kommunstyrelsen.

Utskottet ska på uppdrag av kommunstyrelsen inom sitt verksamhetsområde bevaka och genomföra kommunens mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, samt ta de initiativ till förändringar som utskottet finner önskvärt och nödvändigt.

Barn- och utbildningsutskottet har följande övergripande ansvarsområden:

 • Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg
 • Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna
 • Myndighetsuppgifter inom det offentliga skolväsendet, förskole- och fritidshemsverksamheten enligt skollagen
 • Fritids/ungdomsfrågor inkl simskola
 • Arbetsmarknadsfrågor inkl flyktingmottagning

Utskottet har 5 ledamöter och 5 ersättare vilka är utsedda av kommunstyrelsen.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott

Här finns en lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Om du vill skicka e-post till kommunens politiker skriver du fornamn.efternamn@valdemarsvik.se.

Ledamöter

 1. Stefan Kemle (LPo), ordförande
 2. Anders Sjölander (M), vice ordförande
 3. Kurt Olsson (SD)
 4. Mona Antoun (S)
 5. Jonas Andersson (V)

Ersättare

 1. Bernt Janhäger (M)
 2. Ulf Larsson (LPo)
 3. Annelie Noort (KD)
 4. Lars Beckman (S)
 5. Fredrik Andersson (S)

Kontaktpolitiker