Kommunfullmäktige

Det är till kommunfullmäktige vi väljer ledamöter vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt, till exempel mål och riktlinjer för de olika verksamheterna, kommunens budget, skatt, taxor och avgifter. Kommunfullmäktige bestämmer också vilka nämnder som skall finnas, vad nämnderna ska göra och utser ledamöter till nämnderna.

Sammanträdestider

Kommunfullmäktige sammanträder i Folkets Hus Valdemarsvik kl. 19:00 enligt beslutad sammanträdesplan (om inte annan plats eller tid anges i kallelsen).

Offentligt

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det innebär att du är välkommen att komma och lyssna. Vilka ärenden som behandlas ser du på föredragningslistan som publiceras på kommunens anslagstavla. Föredragningslistan finns också att hämta hos kommunkontoret.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund anordnas på kommunfullmäktiges sammanträden två gånger per år, när årsredovisningen samt budgeten behandlas. Till dessa sammanträden ska det i kungörelsen framgå att allmänhetens frågestund ska ske.

Frågor som ställs från allmänheten ska lämnas in i förväg till sekreteraren. Sista inlämningsdatum anges i kungörelsen.

Mandatfördelning och majoritet

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 35.

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige framgår nedan:

 • Socialdemokraterna (S)- 10 mandat
 • Moderaterna (M)- 7 mandat
 • Centerpartiet (C)- 4 mandat
 • Sverigedemokraterna (SD)- 5 mandat
 • Vänsterpartiet (V)- 2 mandat
 • Landsbygdspartiet Obereoende (LPo)- 5 mandat
 • Kristdemokraterna (KD)- 2 mandat

Ledamöter i kommunfullmäktige

Nedan finner du en lista på ledamöter i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022.

Om du vill skicka e-post till kommunens politiker skriver du förnamn.efternamn@valdemarsvik.se

 1. Nhela Ali (S)
 2. Anders Sjölander (M)
 3. Göran Hargestam (SD)
 4. Stefan Kemle (LPo)
 5. Jenny Elander Ek (C)
 6. Lars Beckman (S)
 7. Anna Nilsson (M)
 8. Magnus Loftén (S)
 9. Per Hanö (SD)
 10. Mathias Knutsson (LPo)
 11. Annelie Noort (KD)
 12. Per Hollertz (M)
 13. Jonas Andersson (V)
 14. Jessica Ek (S)
 15. Marie Lindh Eriksson (C)
 16. Loona Gyolai (SD)
 17. Fredrik Andersson (S)
 18. Hans F Andersson (M)
 19. Ulf Larsson (LPo)
 20. Malin Stenberg (S)
 21. Yvonne Janhäger (M)
 22. Anders Carlsson (C)
 23. Kurt Olsson (SD)
 24. Ted Starkås (S)
 25. Bernt Janhäger (M)
 26. Per-Ola Birgersson (LPo)
 27. Jennie Käck (S)
 28. Sten Bäck (SD)
 29. Petra Battel (KD)
 30. Charlotta Franzén (V)
 31. Göran Karlsson (C)
 32. Göran Tinglöf (S)
 33. Anders Jonsson (M)
 34. Måns Holmqvist (LPo)
 35. Malin Andersson (S)