Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Politik / Demokratiutveckling

Demokratiutveckling

 

Demokratiberedning

Kommunfullmäktige har valt en demokratiberedning som är ansvarig för utvecklingen av den lokala demokratin . Beredningen är parlamentariskt tillsatt med representanter från varje parti i kommunfullmäktige.

Ordförande i demokratiberedningen är Yvonne Janhäger (M).

Ledamöter:

Leif Jonsson (KD)

Måns Holmqvist (LpO)

Eva Larsson (SD)

Olle Wester (V)

Jan Karlsson (S)

Marie Lindh Eriksson (C)

Bertil Eklund (NB)

Kommunstyrelsens förslagslåda på biblioteket

Allmänheten kan lämna förslag om kommunens verksamhet. Förslagen ska vara undertecknade med namn och adress!  Förslagen ska enligt reglerna riktas till ett visst parti som om partiet anser frågan vara viktig driver frågan vidare. Förslagslådan töms en gång per vecka. Sedan Förslagslådan sattes upp har det inkommit ett antal olika förslag.

Sidan uppdaterad den 22 februari 2018 Skicka kommentar

Kontakt

  • Kommunsekreterare Eva Köpberg Telefon 0123-191 60

Handlingsplan

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: