Vargmossens naturreservat

När man befinner sig i Vargmossens naturreservat är det lätt att förstå namnets ursprung. Det är en riktig vildmark, tyst och isolerad. Här är spåren efter människan få. Det är lätt att fantisera fram en vargflock i lugn trav över myrmarken.

Tystnaden är en del av upplevelsen av Vargmossens naturreservat. Vägar och större tätorter ligger långt bort. Den utbredda myrmarken Vargmossen, centralt i naturreservatet är också den en upplevelse. I kanten lyser tuvullen vit och doften av pors blandas med kryddig skvattram. Ute på myren står gamla, men små, tallar glest tillsammans med knotiga björkar.

I myrkanten är chansen stor att få se en tjäderhöna och kanske kycklingar. Kantzonen mellan myren och skogen är en perfekt uppväxtmiljö för tjäderkycklingarna. Här finns mat och bra gömställen om en sparvhök skulle dyka upp.

Myren är omgiven av hällmark bevuxen med gammal tall. Några tallar har hål. Säkert bohål tillverkade av spillkråkan. Har tallen blivit rötad av vedsvampen tallticka får spillkråkan ett lättare jobb.

I slänter och små dalar, där jorddjupet är större, trivs gran. Många av granarna är gamla med grova grenar. Står de lite fuktigt kan stammen vara beklädd med den vitgrå laven gammelgranslav eller den ännu ovanligare kattfotslaven, som också finns i området.

Inslaget av löv är begränsat men enstaka gammal asp och björk förekommer. I området kan man, om man har tur, höra sparvugglans entoniga ropande. Den lilla ugglan häckar gärna i håliga aspar.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för fyra bilar. I reservatet finns i övrigt inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga.

Källa: Länsstyrelsen

Vargmossens naturreservat