Eköns naturreservat

Eköns naturreservat ligger i ett typiskt skärgårdslandskap. På sommaren är klippstränderna och sandstränderna populära och välbesökta badplatser. Här finns dock mycket mer än bad. Ekön är en vacker plats att besöka året om.

Eköns naturreservat ligger drygt tre kilometer sydost om Gryts samhälle. Naturen är omväxlande på Ekön. Här finns höglänta hällmarker med gles tallskog och sänkor med hagmarker och lövskog.

Stränderna utgörs framför allt av klipphällar som slipats lena och jämna av is och vatten. På vissa klippor finns så kallade jättegrytor. Dessa jättegrytor bildades under den senaste inlandsisens avsmältning, då kraftiga älvar av smältvatten forsade fram. Genom vattnets tryck och strömmar kunde stenar börja rotera och slipa hål i berggrunden. Vissa jättegrytor kan vara flera meter djupa.

På Åmansudden finns långsträckta stränder av flacka klipphällar, och intill ligger en vacker klapperstenstrand samt en torrbacke med en intressant torrängsflora. Där kan du från juli till augusti, njuta av de vackra blommorna axveronika och pukvete.

För dig som besökare

Genom naturreservatet går en bit av Östgötaleden som bland annat visar vägen till ett utkikstorn. Från det sju meter höga tornet får du en vidunderlig utsikt över Gryts vackra skärgård, som är en av Sveriges mest örika.

Flera naturliga badplatser finns på hällar och sandstränder. På området finns också en camping med badplats, bryggor, båthamn och diverse fritidsanläggningar.

Källa: Länsstyrelsen

Eköns naturreservat