Bilda en ideell förening

Bilda en ideell förening kan vara ett bra sätt att samla personer med ett gemensamt intresse. Att starta en förening behöver inte vara svårt. Här får du tips om vad man bör tänka på.

 • Börja med en tillfällig styrelse
  Kalla till ett första möte där ni bildar en tillfällig styrelse, så kallad interimstyrelse. I en interimstyrelse ska det finnas ordförande, sekreterare och kassör. Det behövs också ett antal styrelsemedlemmar med olika valfria funktioner. Interimsstyrelsens uppgift är att förbereda för det första årsmötet.
 • Stadgar
  Vid mötet beslutas även om vilka stadgar som ska antas. I vanliga fall räcker det med att använda sig av motsvarande riksförbundets normalstadgar. Stadgar fungerar som regler för föreningen. Stadgarna ska innehålla föreningens namn, ändamål och förklaring för hur beslut ska tas.
 • Det första årsmötet
  Kalla till ett första årsmöte där ni väljer ut den ordinarie styrelsen, valberedning och revisorer. En styrelse består av:
  – Ordförande
  – Vice Ordförande
  – Kassör
  – Sekreterare
  – Ordinarie ledamöter
  – Suppleanter
 • Att registrera föreningen eller inte
  Man behöver inte registrera en förening som är ideell. Det behövs generellt sett inte heller ett organisationsnummer. Om föreningen dock har en önskan om att bli medlem i ett special- idrottsförbund inom riksidrottsförbundet är det ett måste.
 • Bank- eller postgiro
  Kassören är den som ska visa utdrag ur mötesprotokollet. Där framgår det vem som får teckna föreningens ekonomi och stadgar med mera.
  Gå gärna in på hemsidan till den bank ni väljer och kontrollera vad som gäller för att bli föreningskund.
 • Ansöka om organisationsnummer (frivilligt)
  Det finns inget krav på att en ideell förening ska ha ett organisationsnummer. Däremot måste föreningen ha ett organisationsnummer om den ska hyra lokal, starta bankkonto, ansöka om vissa typer av bidrag eller utföra uppdrag åt företag.
  Föreningen ansöker om organisationsnummer hos Skatteverket på blanketten ”Ansökan om organisationsnummer för ideell förening” som skickas till närmaste skattekontor.
 • Anmäla till kommunens föreningsregister
  Föreningen måste inte anmäla sig till kommunens föreningsregister, men det kan vara ett bra sätt att göra sig tillgänglig för nya medlemmar.

Allt du behöver veta som ideell förening finns att läsa på förening.se