Rögölsskogens naturreservat

I Rögölsskogens naturreservat växer gammal barrskog av olika slag. Här finns lavklädda hällmarker med gammal tallskog och sänkor med örtrik granskog. I naturreservatet finns markerade stigar. Ta tid på dig och håll ögonen öppna efter djur och växter.

Naturreservatets äldsta och grövsta träd växer uppe på de magra hällmarkerna. De 150 år gamla tallarna är utmärkta boträd för landets största hackspett – spillkråkan. Tjäder, en annan av gammelskogens invånare, söker sig också till de glest trädbevuxna hällarna.

I en sänka intill Tryserumsleden växer den sällsynta arten ryl. Den blommar i augusti men du kan se de mörkgröna, läderartade bladen året om. I granskogen växer också blåsippa och den lilla orkidén knärot.

Granskogen i naturreservatet är en av länets rikaste vad gäller svamp. Många sällsynta svampar har hittats och flera tillhör släktet Hydnellum, en grupp av hårda, sega taggsvampar. I Rögölsskogen växer till exempel den sällsynta arten gul taggsvamp, vars svavelgula fruktkoppar förekommer i små eller stora mattor som syns på långt håll.

För dig som besökare

Från reservatets parkering kan du följa Östgötaleden genom naturreservatet, men även ge dig ut på en liten avstickare upp på bergen och tillbaka ned till huvudleden.

Källa: Länsstyrelsen

Rögölsskogens naturreservat