Alledansrätten

Genom projektformen Möten i Dansen startar 2024 dansresidenset Alledansrätten som ska pågå under hela året i Valdemarsviks kommun. Utvalda konstnärliga ledare är Blauba Danskollektiv.

Möten i Dansen är en projektform sprungen ur ett tidigare utvecklingsprojekt med samma namn där Region Östergötland och Riksteatern Östergötland beviljades medel från Statens Kulturråd under tre år. Möten i Dansen syftar till att fördjupa och befästa kunskapen och erfarenheten av dans på en plats, genom mötet mellan professionellt konstnärskap, lokalt arrangörskap, den unika platsen och dess invånare. Formen stärker kommuner och arrangörer som har ett brett dansintresse att skapa långsiktighet för konstformen.

Residenset i Valdemarsvik innebär att ett utvalt danskollektiv har kommunen som sin arbetsplats i perioder under året för att fördjupa sin konstnärliga praktik, möta publik, stadens invånare och arrangörer för att skapa samarbete och gemenskap med dem.

Nationell utlysning

Residenset utlystes nationellt och det inkom ansökningar från danskonstnärer från hela landet.

En urvalsgrupp med representanter från Region Östergötland, Valdemarsviks kommun, Hållplats konst- och kulturförening och Valdemarsviks Riksteaterförening valde att tilldela residenset till Blauba Danskollektiv som leds av dansarna Tea och Sosso Harryson. Gruppen har lång erfarenhet av att samarbeta med kommuner och med arrangörer lokalt, regionalt och internationellt. Blauba startade 2008 och har sedan dess arbetat med att driva projekt, skapat föreställningar, workshops, skapande skola projekt samt arbetat med konstöverskridande samarbeten.

Vi vill skapa möjligheter för Valdemarsviks invånare att genom dans och rörelse interagera med kommunens fantastiska natur och unika kulturmiljö. Genom mötet med Valdemarsvik invånare och det lokala arrangörskapet vill vi uppmuntra till att uppleva natur och dans på ett nytt och lekfullt sätt. Vi vill nå ut till en bredd av invånare i ålder och bakgrund och skapa möjlighet för kontinuitet och spontanitet. Vårt mål med residenset är att genom dansen kunna stärka individ och gruppkänsla, stimulera kreativitet och engagemang och att vara en katalysator för nya kontakter och möten.

Blauba Danskollektiv kommer att arbeta kontinuerligt i Valdemarsviks kommun under hela året 2024. Genom olika aktiviteter tillsammans med invånarna kommer de bland annat att utforska hur dans och rörelse kan användas för att skapa deltagande och relationer.

Kalender över workshops och aktiviteter i Valdemarsvik

Dansböcker och filmer lyfts fram på biblioteket

NÄR: 20-29 april. Ordinarie öppettider
VAR: Valdemarsviks bibliotek
KOSTNAD: Gratis
ARRANGÖR: Valdemarsviks bibliotek

Kika in på danslektioner, ta en fika och gå en tipspromenad

NÄR: 22 april kl. 15.30-19.00
VAR: Dansverkstan, Funkishuset plan 3
KOSTNAD: Gratis
ARRANGÖR: Dansverkstan

Kika in på danslektioner, ta en fika och gå en tipspromenad

NÄR: 25 april kl. 17.00-19.00
VAR: Gusums Folkets Hus
KOSTNAD: Gratis
ARRANGÖR: Dansverkstan

Nordens gemensamma historia går mer än tusen år tillbaka. Det har varit perioder av både vänskap och stridigheter. Inbäddad i en satirisk atmosfär bevittnar och medverkar publiken i en studie i makt och maktmissbruk. Kolonisterna är en kaskad av koreografi, röst och musikaliskt samspel i en interaktiv kontext där 5 dansare intar och erövrar scenen. Av och med Bobbi Lo Produktion.

Föreställning vänder sig till dig från 13 år. Begränsat antal biljetter så förhandsanmälan krävs via telefon eller SMS 073-422 72 29.

NÄR: 26 april kl. 19.00
VAR: Gusums skolas gymnastiksal
KOSTNAD: Gratis, Boka biljett.
ARRANGÖR: Valdemarsviks kommun kultur, Valdemarsviks Riksteaterförening, Studieförbundet Vuxenskolan. Med stöd av DansARR Öst.

Med Blauba danskollektiv för dig som är 10-19 år. En dansworkshop med fokus på lust och glädje.

Skapa din egen unika danshälsning. Dansfesten fortsätter genom att inviga DigiDANS på biblioteket tillsammans.

NÄR: 27 april kl. 11.30-12.30q
VAR: Dansverkstan, Funkishuset plan 3
KOSTNAD: Gratis
ARRANGÖR: Möten i dansen – Alledansrätten ett samarbete mellan Region Östergötland, Riksteatern Östergötland, Valdemarsviks kommun, Valdemarsviks Riksteaterförening, Hållplats konst och kulturförening

Lätt som en piruett! Med några enkla instruktioner har du skapat din alldeles egna danshälsning!

Varmt välkommen att inviga DigiDANS en del av Alledansrätten tillsammans med Blauba danskollektiv, som är på plats och dansar, filmar och skapar tillsammans med dig

NÄR: 27 april kl. 13.00-14.00
VAR: Valdemarsviks Bibliotek
KOSTNAD: Gratis
ARRANGÖR: Möten i dansen – Alledansrätten ett samarbete mellan Region Östergötland, Riksteatern Östergötland, Valdemarsviks kommun, Valdemarsviks Riksteaterförening, Hållplats konst och kulturförening