Skrickerums naturreservat

Skrickerum är en av Östergötlands finaste gammelbarrskogar. Här kan du uppleva en flera hundra år gammal skog med många spår av äldre generationers arbete med småskaligt jordbruk, skogsbete, kolning och gruvdrift.

Skrickerum är ett ovanligt stort skyddat barrskogsområde för att ligga i södra Sverige. I reservatet finns tallar som är 200 år eller ännu äldre, men även frodiga löv- och sumpskogar. Naturen är omväxlande med berg och sluttningar, raviner, dalgångar, skogstjärnar och små fina bäckar som slingrar sig fram.

Vissa gamla tallar är svedda på ena sidan och har så kallade brandljud. Detta vittnar om skogsbränder, bland annat en som härjade under sommaren 2011 ovanför Pukgöl.

Förr sjöd Skrickerums skogar av många olika verksamheter som jordbruk, skogsarbete och även gruvbrytning. Här fanns hagar och små åkerlyckor, men i stora delar av området har djuren även betat i skogen. Vid Norra Trankärr finns en gammal torpruin. Kolbottnar visar att träkol framställts i kolmilor. Under 1700- och 1800-talen bröts koppar och flera mineraler i Skrickerums gruva.

I reservatet finns många döda träd, stående och omkullfallna. Den döda veden bidrar till att sällsynta mossor och lavar samt insekter som jättesvampmal kan leva här. Ovanliga svampar är kandelabersvamp och koralltaggsvamp. Den stora orörda skogen är attraktiv för tjäder och andra skogsfåglar, men även för korsnäbb och flera olika hackspettar.

För dig som besökare

Området nås från den gamla timmervägen mellan Knappemåla och Skrickerum. Från naturreservatets parkeringsplats går en vandringsslinga upp mot Skrickerums gruva, vidare till Pukgöl och tillbaka till parkeringen. Det är en fin vandring i en charmig gammelbarrskog. På höjden ovanför Pukgöl finns några bord och en liten eldplats. Vid parkeringsplatsen finns informationsskylt, vindskydd, grillplats, vedförråd och bord.

Skrickerum naturreservat