Föreningsråd

Valdemarsviks föreningsråd bildades våren 2022 med ambitionen att stärka dialogen mellan kommunen och det lokala föreningslivet. Här kan föreningsmedlemmarna vara med och påverka frågor som rör föreningslivet. Kommunens invånare är välkomna att kontakta rådet och lyfta frågor kring det lokala föreningslivet.

Syftet med föreningsrådet

  • Att stärka dialogen mellan Valdemarsviks kommun och de lokala föreningarna
  • Att lyfta gemensamma frågor för att utveckla föreningslivet
  • Att byta erfarenheter mellan föreningarna
  • Att möjliggöra samarbeten och gemensamma projekt mellan föreningarna

Medlemmar i föreningsrådet

Alla ideella föreningar inom Valdemarsviks kommun är välkomna som medlemmar. Kontakta kommunens samordnare för friluftsliv vid frågor (Fredrik Törnborg, tele: 0123-192 03).

Föreningsträffar

Lokala föreningsträffar hålls två tillfällen per år, en träff på våren och en på hösten. Alla föreningar, oavsett verksamhet, är välkomna att delta på träffarna. Anmälan till föreningsrådets samordnare. Protokoll från träffarna läggs upp på denna sida.

Nästa föreningsråd: 22 mars 2023 kl 18.00, Funkishuset i Valdemarsvik (Garvaregatan 3)

Representanter från Valdemarsviks kommun i föreningsrådet:

Karl Öhlander, kommundirektör.
Fredrik Törnborg, samordnare för friluftsliv, trygghet och drogförebyggande frågor.

Input till kommunens webbsidor

Har du som förening något som bör läggas på någon av våra webbsidor? Tex till Äldrewebben, Föräldrawebben, Visit Valdemarsvik eller valdemarsvik.se. Kontakta föreningsrådets samordnare så lotsar han vidare till ansvarig för sidan.