Bygdepeng

Region Östergötland kan stödja de av Östergötlands kommuner som ger en bygdepeng till bygdeföreningar, byalag och liknande föreningar för att främja lokal utveckling på landsbygderna.

Region Östergötland kan stödja bygdepengen med upp till två tredjedelar, dock högst 4000 kronor per förening.

I budgeten för 2023 har 400.000 kr anslagits till bygdepeng för hela Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Ansökan om bygdepeng

Sarah Åkerblom, Näringliv, Valdemarsviks kommun, 615 80 Valdemarsvik