Naturreservat

I Valdemarsviks kommun finns 21 naturreservat där unika miljöer skyddas. Naturreservaten finns spridda runt om i kommunen, och ett av dem – Vikasgrunden – ligger under vattenytan. De allra flesta går bra att besöka året om, men i vissa av naturreservaten finns särskilda bestämmelser som du som besökare måste respektera. Du kan läsa mer om vad som gäller på respektive naturreservats sida.

21 unika naturreservat – läs mer på våra kommunsidor