Ämtö naturreservat

Här på en av de största öarna i Gryts skärgård finns en natur som under lång tid har påverkats av människan. Ekhagar och hällmarkstallskogar dominerar men här finns även strandängar, våtmarker, släta hällar och skyddade vikar.

Ämtö är en ö som bjuder på varierad natur. Här finns gott om hällar och grunda vikar som lämpar sig för både bad och fiske. Följ en av de markerade lederna ut i naturreservatets vackra landskap. Leden tar dig genom ett äldre odlingslandskap, hällmarker med tallskog, ekhagar och våtmarker.

Ämtö har varit bebodd under lång tid och äldre tiders brukande har präglat naturen. De öppna betesmarkerna var en gång åkermark och även några av våtmarkerna användes till att odla foderväxter av djuren. Uppodlingen av marken upphörde på 1950-talet och betesdjuren, som strövat fritt i skogarna under stor del av året, blev färre.

Skogsbetet har skapat glesa och varma skogar med mycket solinstråling. Det gynnar både insekter och lavar. I de lummiga ekhagarna trivs hjälmbrosklag, gammelekslav och brun guldbagge. Den torrare hällmarkstallskogen hyser gott om solexponerade grova gamla tallar och död ved där arter som ladlav och barrpraktbagge trivs.

För dig som besökare

På ön finns en rad olika anläggningar och gott om naturliga badmöjligheter. Fritt fiske med handredskap. Långholmsviken trafikeras av Skärgårdslinjen och Skärgårdstrafiken.

Vid Långholmsviken ligger en hamnbrygga som är huvudentrén till reservatet. Här finns informationsskyltar, soptunna och fikabord och en vandringsled utgår härifrån.

Från Långholmens hamn når man lätt till Ämtös stugby som erbjuder övernattningsmöjligheter av enklare standard med självhushåll. Här finns bastu, badstrand, dass, toalett och soptunnor. Under sommaren finns en bemannad kiosk som ligger inom gångavstånd från hamnbryggan i Långholmenviken.

Källa: Länsstyrelsen

Ämtö naturreservat