Rätt till rättelse

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Varje rättelse sker hos respektive personuppgiftsansvarig.