Dina rättigheter

Denna sida anger de kontaktuppgifter som är aktuella när du ska åberopa någon av dina rättigheter.

Respektive rättighet finns beskriven på denna sidas undersidor som du hittar i menyn.

Begäran – hur gör man?

För att åberopa någon av dina rättigheter skickas detta till adress nedan alternativt dataskydd@valdemarsvik.se. Ange vilken personuppgiftsansvarig begäran avser samt vad begäran avser. Kommunens olika personuppgiftsansvariga finns under rubriken Personuppgiftsansvarig. Om något mer än namn, personnummer, adress, postadress samt telefonnummer krävs framkommer det i aktuell underrubrik.

Valdemarsviks kommun, Dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig
Storgatan 37
615 80 Valdemarsvik