Rätt till dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter hos annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är att behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal. Rätten avser endast de personuppgifter som man själv har inkommit med till personuppgiftsansvarige.