Rätt till radering

Varje person har rätt att invända sig mot att en myndighet behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser den registrerade raderas enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen.

Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring utav allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen. Allmänna handlingar är de handlingar som har inkommit eller upprättats hos myndigheten.