Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Om kommunen / Personuppgiftshantering / Dina rättigheter

Dina rättigheter

Denna sida anger de kontaktuppgifter som är aktuella när du ska åberopa någon utav dina rättigheter.

Respektive rättighet finns beskriven i varje underrubrik till vänster.

Begäran- hur gör man?

För att åberopa någon av dina rättigheter skickas detta till adress nedan alternativt kommun@valdemarsvik.se. Ange vilken personuppgiftsansvarig begäran avser samt vad begäran avser. Kommunens olika personuppgiftsansvariga finns under rubriken Personuppgiftsansvarig. Om något mer än namn, personnummer, adress, postadress samt telefonnummer krävs framkommer det i aktuell underrubrik.

Valdemarsviks kommun, Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig

Storgatan 37

615 80 Valdemarsvik

Sidan uppdaterad den 24 april 2018 Skicka kommentar
  • Dataskyddsombud Dennis Gidlund Telefon 0123-191 82

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: