Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunfullmäktige antog 2022-02-07 § 9 Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet där det fastställdes att synpunkter som framkommer vid rådets sammanträden dokumenteras i form av minnesanteckningar.