Kommunfullmäktige

Det är till kommunfullmäktige vi väljer ledamöter vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt, till exempel mål och riktlinjer för de olika verksamheterna, kommunens budget, skatt, taxor och avgifter. Kommunfullmäktige bestämmer också vilka nämnder som skall finnas, vad nämnderna ska göra och utser ledamöter till nämnderna.

Sammanträdestider

Kommunfullmäktige sammanträder i Folkets Hus Valdemarsvik (om inte annan plats anges i kallelsen) kl 19:00 enligt beslutad sammanträdesplan.

Offentligt

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det innebär att du är välkommen att komma och lyssna. Vilka ärenden som behandlas ser du på föredragningslistan, se länk – kallelser – här intill. Föredragningslistan finns också att hämta, dels på biblioteket och dels på kommunkansliet.

Medborgarkontakt

Allmänhetens frågestund  anordnas på kommunfullmäktiges sammanträden 2 gånger per år – i  april när bokslutet behandlas och när budgeten tas i november.

Mandatfördelning och majoritet

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 35. Majoritet bildas av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige framgår nedan:

Socialdemokraterna (S)- 10 mandat Moderaterna (M)- 7 mandat
Centerpartiet (C)- 6 mandat Sverigedemokraterna (SD)- 5 mandat
Vänsterpartiet (V)- 2 mandat Nybyggarpartiet (NB)- 2 mandat
Landsbygdspartiet Obereoende (LpO)- 2 mandat Kristdemokraterna (KD)- 1 mandat

Ledamöter i kommunfullmäktige

Nedan finner du en lista på ledamöter i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022.

Om du vill skicka e-post till kommunens politiker skriver du förnamn.efternamn@valdemarsvik.se

1. Ted Starkås (S) 2. Anna Nilsson (M) 3. Jenny Elander Ek (C)
4.  Göran Hargestam (SD) 5. Nhela Ali (S) 6. Anders Sjölander (M)
7. Erland Olauson (S) 8. Anders Carlsson (C) 9. Eva Larsson (SD)
10. Ulla Wallering Fall (S) 11. Per Hollertz (M) 12. Bertil Eklund (NB)
13. Anders Bockgård (LpO) 14. Jonas Andersson (V) 15. Marianne Svensson (KD)
16. Marie Lindh Eriksson (C) 17. Jan Karlsson (S) 18. Carina Thuresson (M)
19. Charlotte Kettle (S) 20. Kurt Olsson (SD) 21. Göran Karlsson (C)
22. Lars Beckman (S) 23. Yvonne Janhäger (M) 24. Malin Andersson
25. Rosa Jonsson (C) 26. Conny Larsson (SD) 27. Hans Andersson (M)
28. Mattias Geving (S) 29. Lars Lundqvist (LpO) 30. Tord Andersson (NB)
31. Maud Carlsson (S) 32. Jeanette Nordgren (M) 33. Torvald Karlsson (C)
34. Olle Wester (V) 35. Lena Sturegård (SD)