Värme och ljus

Detta behöver du ha hemma:

  • Alternativ värmekälla, om möjligt
  • Ficklampa med extra batterier
  • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
  • Varma kläder och filtar
  • Brandsläckare/brandfilt

Din beredskap: Så får du värme

Din beredskap: Skydda dig mot brand