VMA: Viktigt Meddelande till Allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem till allmänheten vid allvarliga händelser. Det kallas också för "Hesa Fredrik". Systemet testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15:00.

Hesa Fredrik finns som ljudsignal på sammanlagt 4500 hustak runt om i Sverige. Det är inte alltid ljudsignalerna används, utan ibland kommer informationen enbart via radio och TV. Det är dessa sätt att sprida informationen som ska användas i första hand.

VMA kan även skickas via sms till mobiltelefoner som har använts i ett visst område. På så sätt får personer som befinner sig i området information om att något har inträffat. Efter att du har tagit del av ett VMA är det viktigt att söka vidare efter mer information till exempel på Krisinformation.se.

Varningssignalerna

Viktigt meddelande ljuder i 7 sekunder och följs av 14 sekunders uppehåll. Detta upprepas under minst två minuter. När faran är över ljuder en 30-40 sekunder lång signal.

Vad ska du göra?

När signalen ljuder ska du:

  1. Gå inomhus!
  2. Stäng dörrar och fönster. Om det är möjligt, stäng även ventiler och fläktar.
  3. Lyssna på radio eller se på TV. Följande kanaler har information: Sveriges Radios FM-kanaler, Sveriges television, Sveriges utbildningsradio, TV4, Kanal 5 och Kanal 9.
  4. Hitta information om vad som inträffat på www.krisinformation.se

Vad är det Hesa Fredrik varnar för?

Det kan till exempel vara:

  • gasutsläpp
  • extremt väder
  • stor brand
  • flyglarm (om landet är i krig)

Varningsmeddelanden sänds när det är akut fara för liv och hälsa. Informationsmeddelanden sänds för att hindra eller begränsa skador på liv och hälsa.

Om du bor nära ett kärnkraftverk finns en särskild service. Här kan du också bli varnad inomhus genom speciella radiomottagare.

Så agerar du när du hör ”Hesa Fredrik”