Information

Detta behöver du ha hemma:

  • Radio med batteri
  • Telefonlista på papper med viktiga nummer

Under kris, tänk på att:

  • Använd public service kanaler i första hand såsom Sveriges Television (svt) och Sveriges Radio (SR).
  • Försök att värdera den information du läser på andra sidor på Internet, allt är inte sanning.
  • Tänk på att om det blir strömavbrott slås internet ut. Då kan bilradion ändå fungera som en informationskälla.
  • Håll koll på Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).
  • Läs på kommunens webbplats för att hålla dig uppdaterad.

Din beredskap: Håll dig informerad