Trygghetspunkter

I händelse av olika typer av samhällsstörningar, långvariga strömavbrott eller liknande, kan Valdemarsviks kommun aktivera trygghetspunkter.

Vi har fem trygghetspunkter i vår kommun, dit du kan ta dig för att exempelvis ta del av information. Beroende av vilken typ av kris kan det även finnas annan service att tillgå vid trygghetspunkterna.

Följande trygghetspunkter finns:

  • Valdemarsvik; Kommunhusets reception, Storgatan 37
  • Gryt; Svenska kyrkans församlingshem
  • Gusum; Svenska kyrkans församlingshem (vid Folkets hus)
  • Ringarum; Svenska kyrkans församlingshem
  • Östra Ed/Långrådna/Tryserum; Långrådna bygdegård