Vanliga frågor och svar

Vattnets hårdhetsgrad

Vattnets hårdhetsgrad är viktig att känna till när du tvättar kläder. I tabellen nedan kan du se hur hårdhetsgraden är i vattnet där du bor. För dosering av tvättmedel, se tvättmedelsförpackningen.

Område Hårdhet, tyska °dH Förklaring
Gryt, Snäckevarp 2 – 3 Mjukt vatten
Ringarum 2,5 – 4 Mjukt vatten
Gusum 2,5 – 4 Mjukt vatten
Valdemarsvik 1,8 – 2,2 Mjukt vatten
Västertryserum 6 – 7 Medelhårt vatten
Skeppsgården 5 – 6 Medelhårt vatten
Hårdhet tyska °dH Benämning
0 – 2 Mycket mjukt
2 – 5 Mjukt
5 – 10 Medelhårt
10- 20 Hårt
mer än 20 Mycket hårt