Hemtjänst

Om du behöver hjälp i det dagliga livet och inte kan få hjälp på annat sätt kan du ansöka om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare. Det är behovet som avgör vilken hjälp som beviljas.

Hemtjänsten ska hjälpa dig att kunna bo kvar hemma och att ha kontakt med andra. Det är ditt behov som avgör vilken hjälp du får och hur ofta.

I hemmet kan du till exempel få hjälp med:

  • städning
  • tvätt
  • inköp
  • hemkörning av lagad mat

Du kan också få hjälp med din personliga omvårdnad, till exempel:

  • hygien
  • på- och avklädning
  • förflyttningar

Hemtjänsten utgår från centrala Valdemarsvik, Gryt, Ringarum och Gusum. Om du behöver hjälp på sena kvällar och nätter kommer kommunens kvälls- och nattpatrull till dig. De arbetar i hela kommunen.

Är du missnöjd med Sektor Stöd och Omsorgs beslut kan du överklaga. Överklagan ska göras inom tre veckor och skickas till Valdemarsviks kommun som registrerar och skickar den vidare till Förvaltningsrätten.

Mer information

Kontakta biståndshandläggaren för mer information.

Person som skurar ett golv med golvmopp